Spataders

Kunnen spataders uw saunabezoek belemmeren?
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat beginnende spataders geen belemmering zijn voor een saunabezoek. Hebt u er echter dermate last van dat de dokter u bijvoorbeeld verbiedt om in de zon te gaan zitten met uw benen dan doet u er goed aan ook maar niet naar de sauna te gaan.
Aambeien
Datzelfde geldt voor aambeien (ook een vorm van spataders). Hebt u daar van tijd tot tijd in geringe mate last van, dan hoeft u de sauna niet te mijden. Omdat u in de saunacabine toch altijd op uw eigen badlaken zit is dat ook niet bezwaarlijk voor uw mede-saunagangers. Maar ook hier geldt: hebt u er dermate veel last van dat bij het minste of geringste erge bloedingen optreden dan is het ook beter niet naar de sauna te gaan. Waar de grens ligt voelt u meestal zelf wel aan.

Ontstaan van spataders
Spataders zijn verwijdingen in de bloedvaten in (hoofdzakelijk) de beenaderen. Hierdoor functioneren de in de ader aanwezige kleppen onvoldoende zodat de bloedtoevoer uit been en voet naar het hart toe wordt belemmerd. Spataders komen in allerlei variatie's voor. Het ligt eraan in welke mate de aderwand verslapt is. Meestal beginnen bij spataderen de aandoeningen door een verslapping van het bindweefsel van de verbindingsader. Deze ader gaat zich verwijden tengevolge van de verslapping en bevat dus meer bloed. Hierdoor onstaat een hogere druk op de wanden van de oppervlakkig en dieper gelegen beenader vlak boven de kleppen in deze aderen. Omdat de oppervlakkig gelegen beenader minder natuurlijke steun ontvangt ontstaan stuwings plekken, zichtbaar aan blauwachtig gekleurde knobbels. Wanneer twee opeenvolgende verbindingsaderen zijn verwijd, ontstaat dikwijls een spatader door verwijding van de oppervlakkige beenader over een afstand tussen twee verbindingsaderen, waarbij als regel de bovenste vaatklep zal gaan lekken. En de last die dat allemaal veroorzaakt hoeven we niemand die er zelf mee te maken heeft te vertellen.

Altijd oppassen geblazen
Het blijft voor de man of vrouw die aanleg heeft voor spataders altijd oppassen geblazen. En dat blijft het ook in de sauna. Bij een ernstige vorm van spataders waarbij soms ook nog een wat beschadigde binnenkant van de ader voorkomt kan zich nl. gemakkelijk een bloedstolsel ontwikkelen. In de sauna wordt de bloedcirculatie gestimuleerd en het risico dat zo'n bloedstolsel dan losschiet en een embolie veroorzaakt is niet denkbeeldig.