Astma

Al benauwd genoeg!
Sauna is niks voor mij. Ik heb namelijk astma, en dan heb ik het van tijd tot tijd al benauwd genoeg. Je dacht toch zeker niet dat ik de benauwdheid ging opzoeken in zo'n heet zweethok?..... Deze reaktie wordt veel gehoord, maar is niet terecht. Integendeel. Mensen die last hebben van astma (of chronische bronchitis) kunnen gerust naar de sauna gaan. Het is zelfs heel goed. We zullen proberen dat hier uit te leggen.

Aantal aanvallen neemt af
Astma wordt vaak veroorzaakt door allergie en berust op kramptoestanden van spiervezeltjes in de wand van de kleine luchtpijpvertakkingen. Tussen de aanvallen door heeft een astmapatiënt vrijwel geen klachten en voelt zich dan ook geen patiënt. Onder invloed van de droge warmte in de saunakabine gaan de spieren zich ontspannen. Dus ook de hele kleine spiertjes, en dat is precies wat een astmapatiënt nodig heeft om geen aanval te krijgen. Zowel in binnen- als in buitenland is veel onderzoek gedaan naar de werking van de sauna op astma. Door regelmatig saunabezoek neemt het aantal aanvallen af en ademhalingsmoeilijkheden worden minder. Dit komt ook omdat het zenuwstelsel in de sauna zo gunstig wordt beïnvloed. En ook komt er in de sauna meer cortisol in het bloed. Deze stof, die afgescheiden wordt door de bijnierschors geeft een verlaging van reaktie's, dus ook van de reaktie's die een astma-aanval veroorzaken.

Preventie verkoudheid
En wat dacht u van de preventie van de sauna tegen verkoudheid? Voor astmapatiënten altijd een bron van problemen. Wie regelmatig naar de sauna gaat heeft van verkoudheid nauwelijks meer last. Zelfs bij griepepidemieën komen trouwe saunabezoekers er altijd goed af. De wisseling van hoge en lage temperaturen bouwt in het lichaam een natuurlijke weerstand op tegen die vervelende verkoudheden....... Onderzoeken en medisch researchwerk hebben aangetoond dat sauna bij astmapatiënten een sterk positieve invloed heeft op de meetbare luchtverplaatsing in de longen. De vitale capaciteit neemt toe, zoals dat met een mooi woord heet. Astma-lijders die vaak met een wat opgeblazen long te kampen hebben en ook erg vatbaar zijn voor infekties van hun luchtwegen hebben zeer veel baat bij de sauna, waar ze gehard worden en hun weerstandsvermogen verhoogd wordt.

Chronische bronchitis
En wat geldt voor astmapatiënten geldt ook voor mensen die last hebben van chronische bronchitis. De praktijk heeft bewezen dat regelmatig saunabezoek zeer verlichtend werkt.

Probeer het zelf
Sauna niet geschikt voor mensen met astma en chronische bronchitus? Vergeet het maar. En probeer het maar. U zult ervaren dat het juist een heerlijke opluchting is!